πŸ’΅ Unlock 15% Savings on Your 25th Shopping DayπŸ˜ƒ
25thShoppingDay

πŸ’΅ Unlock 15% Savings on Your 25th Shopping DayπŸ˜ƒ

πŸ›οΈ Ready to elevate your packaging game? Dive into our exclusive 25th Shopping Day event where you can score fantastic deals on all your packaging needs! πŸ“¦βœ¨ 🌟 Discount Code: Y240225 🌟 ✨ Enj...

🧧 Embracing Prosperity in Packaging - Happy Chinese New Year! 🧨

🧧 Embracing Prosperity in Packaging - Happy Chinese New Year! 🧨

Dear Guest,Β  As we step into the vibrant Year of the Dragon, we want to extend our warmest wishes for a joyous and prosperous Chinese New Year to each and every one of you!Β  At MillionParcel, we'...

25thShoppingDayπŸŽ‰ Celebrate the 25th Shopping Day Extravaganza with Perfect Packaging Deals! πŸŽ‰

πŸŽ‰ Celebrate the 25th Shopping Day Extravaganza with Perfect Packaging Deals! πŸŽ‰

πŸ›οΈ Ready to elevate your packaging game? Dive into our exclusive 25th Shopping Day event where you can score fantastic deals on all your packaging needs! πŸ“¦βœ¨ 🌟 Discount Code: Y240125 🌟 ✨ Enj...

May your sales overflow with success in 2024

May your sales overflow with success in 2024

Wishing you a 2024 with endless boxes to fill, happy customers to delight, and profits that HUAT all the way to the bank! Let's make it a year where your packaging powers your prosperity!

3 Tips to Enhance the Look of Your Gift Wrapping

Mastering the art of gift wrapping can transform an ordinary gift exchange into a cherished memory. To ensure your presents make a lasting impression, here are practical tips that enhance both givi...

Notice of Singapore Goods & Services Tax (GST) Rate Change

Notis Perubahan Kadar Cukai Barang & Perkhidmatan (GST) Singapura

01 Dis 2023 Notis Perubahan Kadar Cukai Barang & Perkhidmatan (GST) Singapura Pelanggan yang dihormati, Kami berharap mesej ini menemui anda dengan baik. Kami menulis untuk memaklumkan a...